Hướng dẫn chung cài đặt, xác thực và thanh toán Momo.

Hướng dẫn tải và cài đặt Ví MoMo https://momo.vn/huong-dan/huong-dan-tai-va-cai-dat-vi-momo Hướng dẫn Xác thực tài khoản https://momo.vn/huong-dan/huong-dan-xac-thuc-tai-khoan Hướng dẫn liên kết các Ngân hàng với Ví MoMo https://momo.vn/huong-dan/lien-ket-ngan-hang-ctgr67 Hướng dẫn thanh toán bằng hình thức “Quét Mã” https://momo.vn/huong-dan/huong-dan-thanh-toan-bang-hinh-thuc-quet-ma Hướng dẫn thanh toán MoMo bằng hình thức Quét Mã cho BARI HỘI AN: Mở ứng dụng Momo,…