Quy trình đổ mực máy in

Quy trình đổ mực máy in tại Bari Hội An chia làm các bước như sau: 1. In một bản test từ máy tính “print test page” hoặc bản “demo” từ máy in trước khi tiến hành lấy hộp mực (Cardtridge) ra khỏi máy in: mục đích để xác định lỗi của hộp mực chính…