Hướng dẫn chung cài đặt, xác thực và thanh toán Momo.

Hướng dẫn chung cài đặt, xác thực và thanh toán Momo.

Hướng dẫn tải và cài đặt Ví MoMo

https://momo.vn/huong-dan/huong-dan-tai-va-cai-dat-vi-momo

Hướng dẫn Xác thực tài khoản

https://momo.vn/huong-dan/huong-dan-xac-thuc-tai-khoan

Hướng dẫn liên kết các Ngân hàng với Ví MoMo

https://momo.vn/huong-dan/lien-ket-ngan-hang-ctgr67

Hướng dẫn thanh toán bằng hình thức “Quét Mã”

https://momo.vn/huong-dan/huong-dan-thanh-toan-bang-hinh-thuc-quet-ma

Hướng dẫn thanh toán MoMo bằng hình thức Quét Mã cho BARI HỘI AN:

  1. Mở ứng dụng Momo, chọn Quét mã:

2. Quét mã thanh toán trên trang chủ BARI HỘI AN và bắt đầu chọn số tiền thanh toán, nội dung thanh toán:

Bạn đã thanh toán thành công cho BARI HỘI AN, chúng tôi sẽ sớm liên hệ để thực hiện dịch vụ.

Hướng dẫn tải và cài đặt Ví MoMo https://momo.vn/huong-dan/huong-dan-tai-va-cai-dat-vi-momo Hướng dẫn Xác thực tài khoản https://momo.vn/huong-dan/huong-dan-xac-thuc-tai-khoan Hướng dẫn liên kết các Ngân hàng với Ví MoMo https://momo.vn/huong-dan/lien-ket-ngan-hang-ctgr67 Hướng dẫn thanh toán bằng hình thức “Quét Mã” https://momo.vn/huong-dan/huong-dan-thanh-toan-bang-hinh-thuc-quet-ma Hướng dẫn thanh toán MoMo bằng hình thức Quét Mã cho BARI HỘI AN: Mở ứng dụng Momo,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.