Site Loader
56/16 Lê Lợi, Minh An, Hội An, Quảng Nam
56/16 Lê Lợi, Minh An, Hội An, Quảng Nam

Hướng dẫn tải và cài đặt Ví MoMo

https://momo.vn/huong-dan/huong-dan-tai-va-cai-dat-vi-momo

Hướng dẫn Xác thực tài khoản

https://momo.vn/huong-dan/huong-dan-xac-thuc-tai-khoan

Hướng dẫn liên kết các Ngân hàng với Ví MoMo

https://momo.vn/huong-dan/lien-ket-ngan-hang-ctgr67

Hướng dẫn thanh toán bằng hình thức “Quét Mã”

https://momo.vn/huong-dan/huong-dan-thanh-toan-bang-hinh-thuc-quet-ma

Hướng dẫn thanh toán MoMo bằng hình thức Quét Mã cho BARI HỘI AN:

  1. Mở ứng dụng Momo, chọn Quét mã:

2. Quét mã thanh toán trên trang chủ BARI HỘI AN và bắt đầu chọn số tiền thanh toán, nội dung thanh toán:

Bạn đã thanh toán thành công cho BARI HỘI AN, chúng tôi sẽ sớm liên hệ để thực hiện dịch vụ.

Post Author: barihoian

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *