Laptop Refurbished | Used Và Những Điều Cần Biết

– Laptop mới (brand new): hàng này thì chuẩn từ hãng rồi nên không có…